CONFITUUR: een nieuw verbond van onafhankelijke boekhandels

Op 5 november werd op de Boekenbeurs een nieuw verbond van onafhankelijke boekhandels voorgesteld, waar 30 boekhandels zich bij hebben aangesloten. Dit project kreeg de opvallende naam Confituur. Op deze manier willen de boekhandels samen het hoofd bieden aan alle veranderingen in de boekensector. Het verbond wil het economische en culturele belang van de onafhankelijke boekhandels in de verf zetten en een centraal aanspreekpunt creëren. Door als groep op te treden kunnen ze samen een antwoord proberen te vinden op alle verschuivingen en veranderingen waarmee het boekenvak tegenwoordig geconfronteerd wordt.

De keuze voor de vrolijke en speelse naam Confituur is allerminst toevallig. Confituur bevat alle soorten fruit en is dus letterlijk een smeltkroes van kleuren en smaken. Het nieuwe verbond wil evenzeer een smeltkroes zijn. Een verzamelplaats voor alle soorten boekhandels, hoe verschillend die ook mogen zijn. Daarnaast is confituur van alle tijden: het heeft alle hypes en trends doorstaan en is nog steeds een gevestigde waarde. Dat is natuurlijk ook het doel voor de boekhandels.

Het nieuwe verbond heeft ook al enkele concrete initiatieven klaar om haar leden op diverse manieren te ondersteunen. Zo wordt er binnenkort een bijzonder boekje uitgegeven. Zo roept Confituur 12 december 2012 uit tot 'dag van de onafhankelijke boekhandels'. Wie er die dag een boek koopt, krijgt het boekje 'Wie slim is vist hier' van Marc Didden cadeau, een verhaal over boeken en boekhandels. Er werd ook een speciale bladwijzer ontworpen.

Ook op het vlak van beleid wil Confituur een lans breken voor haar leden. Het wil daarover gesprekken organiseren met de overheid, Boek.be, het Vlaams Fonds voor de Letteren en de uitgeverijen. In februari vindt er een soort van Staten-Generaal plaats, een groot overleg tussen de boekhandels.
 

Een initiatief van

In samenwerking met

Met de medewerking van

website door wieni