Artus uitgevers

 

Artus uitgevers is gegroeid uit succesvolle kunstboeken, waaronder uitgaven over Antoon Van Dyck en Pieter Paul Rubens. Veel aandacht gaat in het fonds van Artus uitgevers uit naar het leven in en om de stad Antwerpen. Een ode aan de stad, een blik op ’t schoonste zicht van ’t stad, een wandelgids die een leidraad vormt voor je bezoek aan Antwerpen, het verhaal van een varende ambassadeur, de geschiedenis van het traditioneel volkspoppentheater, gegevens en verhalen van/over bekende en minder bekende Antwerpenaren/of geadopteerden, de plaatselijke misdaad, enz…

In het Europa van vandaag en morgen dienen we zorg te dragen voor het plaatselijke dialect. Vandaar is het “Antwaarps” als taal een belangrijk gegeven in het boekenfonds van Artus uitgevers. Doormiddel van een verklarend Antwaarps-Nederlands woordenboek en een Antwerps dialectenwoordenboek krijgt de lezer een inzicht in het sappige Antwerpse woordgebruik. Andere dialecten komen aan bod in het Vlaams Dialectenwoordenboek, Gents Zakwoordenboek, het Bargoens Zakwoordenboek en het West-Vlaams Zakwoordenboek. Weldra krijgen ook andere Vlaamse dialecten hun verdiende aandacht.

In het fonds van Artus uitgevers is ook plaats voor geschiedenis en ook het kinderboek wordt niet vergeten. U ziet, het fonds Artus uitgevers is meer dan Antwerpen alleen. Het tracht een grote verscheidenheid aan uitgaven te brengen voor een groot lezerspubliek.

Een initiatief van

In samenwerking met

Met de medewerking van

website door wieni