Bond zonder Naam

Toegegeven het is een beetje tegenstrijdig. De Bond die beweert geen naam te hebben, draagt al decennia een naam als een klok. Die ‘Zonder Naam’ verwijst dan ook naar de ongebondenheid van een beweging die het beste in mensen wil versterken.

BZN Spreuken

De spreuken zijn al sinds ’59 het visitekaartje van Bond zonder Naam. We verzenden er jaarlijks zo'n 8 miljoen in Vlaanderen en bereiken minstens één op zes Vlamingen met 5 zendingen per jaar.
Abonneer je op de gratis spreuken via www.bzn.be.

Meer dan een spreuk

Het speerpunt is helder: het beste in mensen versterken door werk te maken van waarden. De sociaal-culturele projecten bieden hulpverlening aan kansarme groepen zoals generatiearmen, vluchtelingen, slachtoffers van huiselijk geweld en tienermoeders. In al haar initiatieven  spreekt Bond zonder Naam de doelgroep aan op hun innerlijke kracht, capaciteiten en vaardigheden. Zo helpt en inspireert de beweging mensen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun problemen. Bovendien ijvert  Bond zonder Naam vandaag ook voor structurele veranderingen in onze samenleving door te sensibiliseren naar een breed publiek en sociale problematieken te signaleren naar het beleid.

Bond zonder Naam is vandaag uitgegroeid tot een maatschappelijk relevante  beweging met maar liefst  200.000 leden die samen een positief verschil maken in onze samenleving.

Een initiatief van

In samenwerking met

Met de medewerking van

website door wieni