Christiane Beerlandt

Uitgeverij Beerlandt Publications publiceert het werk van één schrijfster: de Vlaamse succesauteur en levensfilosoof Christiane Beerlandt (°1955).

De uitgeverij werd in 1996 uit idealisme gesticht door de arts Dirk Lippens, nadat deze de grote waarde had vastgesteld van Beerlandts teksten voor zijn patiënten. Christiane Beerlandt is in de eerste plaats bekend als schrijfster van het dikke boek De Sleutel tot Zelf-Bevrijding (ISBN 978-90-75849-32-5), dat handelt over de psychologische oorsprong en oplossing van 1300 ziekten. Deze ‘encyclopedie van de psychosomatiek’, vertaald in verschillende talen, is een wereldwijde bestseller en wordt als hét referentiewerk beschouwd over het verband tussen psyche en lichaam.

Heden werden al 22 titels van Christiane Beerlandt gepubliceerd in het Nederlands, waaronder verschillende omvangrijke naslagwerken. Haar oeuvre wordt zeer gewaardeerd door mensen die diep willen graven om tot oplossing te komen van oerproblematieken. De auteur beschouwt het als haar roeping om via haar schrijven nood en pijn te lenigen bij haar medemensen. Hiervoor gebruikt ze haar gave om ‘in te voelen’ in de psychologische, emotionele en energetische onderlagen van de mens.

Ze wil de lezer laten proeven van een puur geluksgevoel, o.a. in haar filosofisch sprookjesverhaal voor volwassenen De Twaalf Poorten van Prins Sirius (ISBN 978-90-75849-12-7) met bijbehorend Werkboek (ISBN 978-90-75849-44-8). Dit prachtige verhaal is niet alleen voor volwassenen maar ook voor kinderen bedoeld, en wordt daarom graag gebruikt in het onderwijs (Nederlands, Frans, Zedenleer).

Andere boeken van Christiane Beerlandt handelen over onderwerpen zoals het ‘waarom’ van onze voedingsvoorkeuren, de oersymboliek van dieren, de diepere reden voor gebeurtenissen in ons leven, de mogelijkheid om als mens te evolueren naar fysieke onsterfelijkheid, psychologische astrologie als middel tot zelf-exploratie, enz.

Uniek voor haar werk is dat de inhoud van geen enkel van haar boeken op bestaande geschriften of onderzoek is gebouwd. Ze schrijft vanuit een dieper ‘weten’ en wil een brug leggen tussen het rationeel-wetenschappelijke en het intuïtief-voelende. Fundamenten voor een wereld waarin haat, pijn, lijden en dood niet langer kunnen bestaan. Informatie om de lezer inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van ziekten, gebeurtenissen, enz. Geen sprake van ‘volgelingen’. Geen ‘groep’, geen ‘school’ : “Iedereen dient zélf zijn leven in eigen handen te nemen. Beslis zelf, met een open geest en tegelijk een gezond-kritisch verstand, welke informatie voor jou nuttig is. Neem dan je leven in eigen handen. Eigen meesterschap, individuele zelf-wording in liefde, zonder daarom in een egoïstische cocoon te kruipen”, aldus Christiane Beerlandt.

Haar werk, geschreven in een voor ieder toegankelijke taal, wordt gebruikt door zowel leken als professionele zorgverleners.

http://www.christianebeerlandt.com

Een initiatief van

In samenwerking met

Met de medewerking van

website door wieni