Garant Uitgevers nv

Garant is een informatief- en algemeen-wetenschappelijke uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek.
Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-instrument.
Dit is een ruim begrip:

  • - ‘leer’-boeken voor opleidingen (universiteiten, hogescholen, …)
  • - informatieve boeken voor diverse beroepsgroepen (in opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg, welzijnssector, bedrijven en organisaties, …)
  • - boeken voor het brede publiek (ouders, patiënten, geïnteresseerden voor filosofie, geschiedenis, milieu, opvoeding, politiek, psychologie, verkeer, …).

Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over alle universiteiten en een groot aantal hogescholen, instellingen, organisaties en verenigingen in Vlaanderen en Nederland.

Garant-Uitgevers werd opgericht in 1990.

Een initiatief van

In samenwerking met

Met de medewerking van

website door wieni